Doktor Adrianna Wilczek - Neurolog

Opinie autorytetów

Wykaz opini o dr. Adriannie Wilczek

 • Profesor Piotr Olejniczak  Profesor Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Luizjanie USA, członek Amerykanskiej Akademii Neurologicznej  
 • Profesor Neurologii, doktor honoris causa Vladimir Hachinski, redaktor naczelny amerykańskiej gazety STROKE z London University Ontario w Kanadzie
 • Prof. dr. hab. med. Tomasz Trojanowski, Kierownik Kliniki Neurochirurgii Katedra Neurochirurgii i Neurochirurgi dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • Prof. zw. dr. hab. med. Wojciech Służewski, Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakażnych i Neurologii Dziecęcej, Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
 • Prof. dr. hab. med. Danuta Ryglewicz, Konsultant Krajowy ds Neurologii, Kierownik Drugiej Kliniki Neurologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Dyrektor Instytutu Psychoneurologii w Warszawie
 • Prof. zw. dr hab. Maria M Sąsiadek,  Kierownik Zakładu
  Genetyki Akademii Medycznej, Specjalista genetyk kliniczny, Dept. of Genetics, Wrocław Medical Univeristy
 • Prof. dr. hab. med. Anna Członkowska, Kierownik I Kliniki Neurologii i Chorób Naczyniowych
 • Profesor Piotr Olejniczak, Dyrektor Ośrodka Leczenia Padaczki Uniwersytetu Stanowego Luizjana w Nowym Orleanie

Pełen tekst opinii znajduje się poniżej:
 

 • Tomasz Nowak

  Życie krótkie, sztuka długotrwała, sposobność przemijająca, doświadczenie niebezpieczne, sąd trudny.
  Hipokrates

 • Anna Kowalska

  Gdyby lekarze mogli wyleczyć z każdej choroby, byliby najszczęśliwszymi ludźmi.
  Autor nieznany