Doktor Adrianna Wilczek - Neurolog

PUBLIKACJE I DONIESIENIA ZJAZDOWE


Wykaz publikacji

 1. Michalak-Wilczek A., Sąsiadek M., Ujma-Czapska B., Dysplazja włóknisto-mięśniowa (fibromuscular dysplasia)-opis przypadków, Neur. Dziec.1997; 11:93-98.
 2. Jarus-Dziedzic K., Wilczek A., Zub. W., Use of TCD in children with ischaemic stroke, Med. Sci Monit. 1999; 5:146-153.
 3. Wilczek A., Udary niedokrwienne u dzieci, Terapia 2000; 10:23-27.
 4. Wilczek A., Aspekty kliniczne udarów niedokrwiennych u dzieci, Neurologia 2003; 3:43-49.
 5. Michalak-Wilczek A., Ischaemic stroke in children, European Journal of Neurology 1995;2: suppl 1.
 6. Michalak-Wilczek A., Fibromuscular dysplasia as a rare reason of ischaemic stroke in children, Revista Neurologica 1997.
 7. Michalak-Wilczek A., Paradowski B., Seizures after ischaemic stroke in childhood, J. Neurol. 1999; 246:142. suppl 1.
 8. Wilczek A., Ujma-Czapska B., Ischaemic stroke in children with non-atherosclerotic vasulopathies, J. Neurol. 2000; 247: suppl 3.
 9. Wilczek A., Early and late epileptic seizures after ischaemic stroke: role of diagnosis, Epilepsia 1998; 39:54 suppl. 2.
 10. Wilczek A., Ischemic stroke n children, European Journal of Neurology 1995, World Stroke Congress Monachium.
 11. Wilczek A., Epileptic seizures in stroke in children, European Epileptic Congress in Warsaw 1997.
 12. Wilczek A., Seizures after ischemic stroke in childhood, European Journal of Neurology 1999, 18. Sewilla.
 13. Wilczek A, Ujma B., Ischemic stroke in children with non-atherotic vasculopathies, Europen Journal of Neurology 2000, 21.9.
 14. Wilczek A., Ocena niedoboru białka C, S, AT III w patogenezie udarów niedokrwiennych u dzieci, Konferencja Naukowea Sekcji Naczyniowej PAN Instytutu Psychoneurologii, Warszawa 2002.
 15. Wilczek A., Rzadki przypadek udaru niedokrwiennego w przebiegu rodzinnej postaci MELAS - spowodowanej mutacją mitochondrialnego DNA 3243 A-G, Neurologia Dziecięca, suplement 2003,12,78.
 16. Wilczek A., Seizures after ischemic stroke in children?, European Congress Neurology Israel.
 17. Wilczek A., Early and late seizures after ischemic stroke in children, World Congress of Neurology in London, 2001.
 18. Wilczek A., Genetyczne aspekty udarów niedokrwiennych u dzieci, Konferencja Naukowa Sekcji Naczyniowej PAN Instytutu Psychoneurologii, Warszawa 2003.
 19. Ujma-Czapska B., Wojtyło M., Wilczek A., Standardy postępowania w ataksji u dzieci, Standarty Medyczne 2006.
 20. Wilczek A., Rozpoznanie i diagnostyka stwardnienia rozsianego u dzieci i młodzieży, Multiple sclerosis,Epilepsy,Hedache and vertigo Danube Teaching Course Kazimierz Dolny 6-8.05.2009.
 21. Wykład: Stwardnienie rozsiane u dzieci : objawy kliniczne, diagnostyka, róznicowanie i leczenie.12/2010
 22. Artykuł:Rzadkie przyczyny napadów częściowych u dzieci. 11/2010
 23.  Artykuł   images/Publikacje/Artyku%C5%82%20Monitror%20scientes.pdf
 24.  Artykuł  images/Publikacje/Drgawki%20gor%C4%85czkowe.pdf
 25. Artykuł FMD Neurologia Dziecięca
 26. Artykuł: Stwardnienie rozsiane u dzieci
 27. Artykuł zamieszczony w gazecie :Terapie Specjalistyczne 2011 rok


28 Artukuł "Drgawki gorączkowe u dzieci"
images/Publikacje/DrgawkiGoraczkowe_u_dzieci.pdf

29. Artykuł "Napad padaczkowy u dzieci - jak postępować?"
images/Publikacje/NapadPadaczkowy_u_dzieci_jak_postepowac.pdf

30. Artykuł "Drgawki gorączkowe u dzieci dzieli się na proste i złożone"
images/Publikacje/Artykul_Drgawki_Goraczkowe_u_Dzieci_2012_07.pdf


 

 • Tomasz Nowak

  Życie krótkie, sztuka długotrwała, sposobność przemijająca, doświadczenie niebezpieczne, sąd trudny.
  Hipokrates

 • Anna Kowalska

  Gdyby lekarze mogli wyleczyć z każdej choroby, byliby najszczęśliwszymi ludźmi.
  Autor nieznany