Doktor Adrianna Wilczek - Neurolog

SPECJALISTYCZNY GABINET NEUROLOGII DZIECIĘCEJ

Adrianna Wilczek
specjalista neurologii dziecięcej, pediatra


PRAKTYKA ZAWODOWA:
Doktorantka Instytutu Psychoneurologil w Warszawie (promotor prof. Anna Członkowska). Duże doświadczenie kliniczne, ponad dwadzieścia lat pracy w Oddziale Neurologii Dziecięcej Szpitala im. T. Marciniaka we Wrocławiu, w tym na stanowisku zastępcy ordynatora. Staż zagraniczny z zakresu neurologii dziecięcej na Klinicznym Uniwersytecie w Luizjanie w USA (certyfikat).

INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ:
Udział w konferencjach i kongresach krajowych, międzynarodowych: światowych i europejskich, z zakresu neurologii, neurologii dziecięcej, padaczki, stwardnienia rozsianego, chorób naczyniowych (certyfikaty). Liczne prace wygłoszone na konferencjach w kraju (Towarzystwie Neurologii Dziecięcej, Towarzystwie Neurologicznym, Instytucie Psychoneurologii, Konferencji P.A.N i in.) i za granicą. Autorka artykułów opublikowanych w: Neurologii Dziecięcej, Terapii, Neurologica, Monitor scientes, Standartach medycznych, Revista neurologica, Europen Joumal of Neurology. Wykłady dla lekarzy na różnych posiedzeniach Towarzystw Naukowych. Przewodniczenie sesji naukowej w Europejskim Kongresie Padaczkowym.
Porady specjalistyczne na www.maluchy.pl oraz www.czasdzieci.pl. jako ekspert w dziedzinie neurologii dziecięcej.
Członek rady naukowej www. expertia.pl.

RECENZENT:
Stała współpraca z amerykańskim czasopismem naukowym Stroke, Joumal of the American Heart Association od 2000 roku; jako recenzent w problematyce udarów niedokrwiennych
u dzieci (Confirmation Editor of chief: prof. Vladimir Hachinski M.D.FRCP, Dr honoris causa). A Special Thanks to Our Reviewers for 2003- 35 (4): 808 — Stroke.


TŁUMACZ:
Acute medicine - rozdział dotyczący neurologii - oddane do druku 2008-05-15. Członek Polskiego Towarzystwa Neurologii Dziecięcej oraz Towarzystwa Neurologicznego ,Polskiego Towarzystwa Terapii Monitorowanej.

 

 

  • Tomasz Nowak

    Życie krótkie, sztuka długotrwała, sposobność przemijająca, doświadczenie niebezpieczne, sąd trudny (wyrokowanie trudne).
    Hipokrates

  • Anna Kowalska

    Gdyby lekarze mogli wyleczyć z każdej choroby, byliby najszczęśliwszymi ludźmi.
    Autor nieznany