Doktor Adrianna Wilczek - Neurolog

SPECJALISTYCZNY GABINET NEUROLOGII DZIECI─?CEJ

Adrianna Wilczek
specjalista neurologii dzieci─?cej, pediatra


PRAKTYKA ZAWODOWA:
Doktorantka Instytutu Psychoneurologil w Warszawie (promotor prof. Anna Cz??onkowska). Du??e do??wiadczenie kliniczne, ponad dwadzie??cia lat pracy w Oddziale Neurologii Dzieci─?cej Szpitala im. T. Marciniaka we Wroc??awiu, w tym na stanowisku zast─?pcy ordynatora. Sta?? zagraniczny z zakresu neurologii dzieci─?cej na Klinicznym Uniwersytecie w Luizjanie w USA (certyfikat).

INNE FORMY DZIA?üALNO??CI NAUKOWEJ:
Udzia?? w konferencjach i kongresach krajowych, mi─?dzynarodowych: ??wiatowych i europejskich, z zakresu neurologii, neurologii dzieci─?cej, padaczki, stwardnienia rozsianego, chor??b naczyniowych (certyfikaty). Liczne prace wyg??oszone na konferencjach w kraju (Towarzystwie Neurologii Dzieci─?cej, Towarzystwie Neurologicznym, Instytucie Psychoneurologii, Konferencji P.A.N i in.) i za granic─?. Autorka artyku????w opublikowanych w: Neurologii Dzieci─?cej, Terapii, Neurologica, Monitor scientes, Standartach medycznych, Revista neurologica, Europen Joumal of Neurology. Wyk??ady dla lekarzy na r????nych posiedzeniach Towarzystw Naukowych. Przewodniczenie sesji naukowej w Europejskim Kongresie Padaczkowym.
Porady specjalistyczne na www.maluchy.pl oraz www.czasdzieci.pl. jako ekspert w dziedzinie neurologii dzieci─?cej.
Cz??onek rady naukowej www. expertia.pl.

RECENZENT:
Sta??a wsp????praca z ameryka??skim czasopismem naukowym Stroke, Joumal of the American Heart Association od 2000 roku; jako recenzent w problematyce udar??w niedokrwiennych
u dzieci (Confirmation Editor of chief: prof. Vladimir Hachinski M.D.FRCP, Dr honoris causa). A Special Thanks to Our Reviewers for 2003- 35 (4): 808 — Stroke.


T?üUMACZ:
Acute medicine - rozdzia?? dotycz─?cy neurologii - oddane do druku 2008-05-15. Cz??onek Polskiego Towarzystwa Neurologii Dzieci─?cej oraz Towarzystwa Neurologicznego ,Polskiego Towarzystwa Terapii Monitorowanej.